Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetlerimiz

 

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı Güvenliği Kanunun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. Maddesinde;

“İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

- çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.”

Hükmü yer almaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu. Yasa kapsamında olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 50 den fazla çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç çalışan bulunursa bulunsun iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, 10 dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. 50’den daha az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2020 de yürürlüğe girecektir

İşverenler, uzman, hekim, diğer sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.

HEDEF OSGB bünyesinde barındırdığı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ile işyerlerine hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz arasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gerektirdiği tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi yer almaktadır. Bunlar arasında;

Başlıca

 • İş Güvenliği Uzmanı,
 • İşyeri hekimi
 • Diğer sağlık personeli hizmeti
 • İşe giriş/ Periyodik Sağlık Raporu düzenlenmesi,
 • Tahlil ve tetkik hizmetleri,
 • Risk Değerlendirmesi yapılması,
 • Patlamadan korunma Dokümanı hazırlanması,
 • Teknik Periyodik Kontrollerin yapılması
 • Ortam Ölçümleri yapılması

hizmetleri bu kapsamda verilmektedir.

Değerlerimiz

  1. Gizliliğe Riayet
  2. Güvenilirlik
  3. Araştırmacılık
  4. Dürüstlük
  5. Sorumluluk
  6. Kanun ve Kurallara Saygı
  7. Başkalarının Hakkına Saygı
  8. Çalışkanlık
HedefOsgb

OSGB Yetki Belgemiz

Hedef OSGB