Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Kanun Hafta Tatili Hakkında Kanunu 21.01.1924 RG-54 İndir
Kanun İş Mahkemeleri Kanunu 30.01.1950 RG-7424 İndir
Kanun Devlet Memurları Kanunu (1)(2)(3) 23.07.1965 RG-12056 İndir
Kanun 1475 Sayılı İş Kanunu 25.08.1971 RG-13943 İndir
Kanun Çevre Kanunu 11.08.1983 RG-18132 İndir
Yönetmelik Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04.11.1984 RG-18565 İndir
Kanun Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve görevleri Hakkında Kanun (1) (2) (4) 09.01.1985 RG-18639 İndir
Yönetmelik Elektrikle İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11.11.1989 RG-20339 İndir
Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 RG-23810 İndir
Yönetmelik Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30.11.2000 RG-24246 İndir
Kanun Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu 25.06.2001 RG-24460 İndir
Yönetmelik Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 RG-24500 İndir
Kanun 4857 Sayılı İş Kanunu 22.05.2003 RG-25134 İndir
Yönetmelik Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.08.2003 RG-25214 İndir
Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003 RG-25269 İndir
Kanun Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 RG-25355 İndir
Yönetmelik Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Son Değişiklik :18.08.2017) 03.03.2004 RG-25391 / RG-30158 İndir
Yönetmelik Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03.03.2004 RG-25391 İndir
Yönetmelik İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05.03.2004 RG-25393 İndir
Yönetmelik Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 RG-25406 İndir
Sayfa 1 - 6