Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 RG-28512 İndir
Yönetmelik İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05.03.2004 RG-25393 İndir
Yönetmelik İşkolları Yönetmeliği 19.12.2012 RG-28502 İndir
Yönetmelik İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10.08.2005 RG-25902 İndir
Yönetmelik İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 RG-28710 İndir
Yönetmelik İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013 RG-28713 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 RG-28681 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 RG-28603 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 21.05.2018 RG-29401 İndir
Yönetmelik Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik.(Son Güncelleme:19.08.2017) 24.07.2013 RG-28717/RG-30159 İndir
Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.04.2005 RG-25785 İndir
Yönetmelik Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06.08.2013 RG-28730 İndir
Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 RG-28733 İndir
Yönetmelik Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 09.11.2018 RG-27920 İndir
Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 01.05.2019 RG-26361 İndir
Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013 RG-28695 İndir
Yönetmelik Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03.03.2004 RG-25391 İndir
Yönetmelik Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2013 RG-28833 İndir
Yönetmelik Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 RG-28770 İndir
Yönetmelik Makina Emniyeti Yönetmeliği 03.03.2009 RG-27158 İndir
Sayfa 5 - 6