Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 RG-24500 İndir
Yönetmelik Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 RG-28533 İndir
Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013 RG-287171 İndir
Yönetmelik Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09.01.2014 RG-28877 İndir
Yönetmelik Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 RG-28737 İndir
Yönetmelik Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlere Dair Yönetmelik 15.01.2016 RG-29594 İndir
Yönetmelik Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 RG-28744 İndir
Yönetmelik Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 RG-25406 İndir
Yönetmelik Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06.04.2004 RG-25425 İndir
Yönetmelik Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2004 RG-25446 İndir
Yönetmelik Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 RG-28698 İndir
Yönetmelik İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015 RG-29429 İndir
Yönetmelik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013 RG-28628 İndir
Yönetmelik İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012 RG-28512 İndir
Yönetmelik İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 RG-28741 İndir
Yönetmelik İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (Son Güncelleme :25.08.2017) 06.04.2004 RG-25425/RG-30165 İndir
Yönetmelik İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği.(Son Güncelleme:25.08.2017) 06.04.2004 RG-25425/RG-30165 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 RG-28512 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 RG-28861 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 RG-28532 İndir
Sayfa 4 - 6