Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Kanun Kabahatler Kanunu 30.03.2005 RG-25772 İndir
Kanun Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu 25.06.2001 RG-24460 İndir
Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 RG-23810 İndir
Kanun 1475 Sayılı İş Kanunu 25.08.1971 RG-13943 İndir
Kanun Hafta Tatili Hakkında Kanunu 21.01.1924 RG-54 İndir
Kanun Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 RG-25355 İndir
Kanun 4857 Sayılı İş Kanunu 22.05.2003 RG-25134 İndir
Kanun İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 RG-28339 İndir
Kanun Devlet Memurları Kanunu (1)(2)(3) 23.07.1965 RG-12056 İndir
Yönetmelik Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 08.11.2016 RG-29882 İndir
Yönetmelik Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 /25.08.2017 27.09.2008 RG-27010/RG-30165 İndir
Yönetmelik Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013 RG-28539 İndir
Yönetmelik Asgari Ücret Yönetmeliği 01.08.2004 RG-25540 İndir
Yönetmelik Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16.08.2013 RG-28737 İndir
Yönetmelik Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 RG-28741 İndir
Yönetmelik Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 03.03.2018 RG-26411 İndir
Yönetmelik Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2016 RG-26392 İndir
Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007/ Son Güncelleme:15.03.2018 15.03.2018 RG-26735/RG-30109 İndir
Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 RG-28678 İndir
Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Son Güncelleme:02.03.2019) 02.03.2019 RG-28867/RG-30127 İndir
Sayfa 2 - 6