Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
EKLER BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK-EK 15.06.2013 RG-28678 İndir
EKLER BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-EK 02.03.2019 RG-28867 İndir
EKLER İlkyardım Yönetmeliği 23.11.2013 RG-25425 İndir
EKLER Tozla Mücadele Yönetmeliği-Ek 05.11.2013 RG-28812 İndir
EKLER Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği-Ek 11.09.2013 RG-28762 İndir
EKLER Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik-Ek 30.06.2016 RG-29758 İndir
EKLER Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik-Ek 02.07.2013 RG-28695 İndir
EKLER İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik-Ekler 21.05.2018 - İndir
EKLER İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-Ek 20.07.2013 RG-28713 İndir
EKLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği-Ek 29.12.2012 RG-28512 İndir
EKLER İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik-Ek 20.08.2013 RG-28741 İndir
EKLER İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-Ek 29.12.2012 RG-28512 İndir
EKLER Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik-Ek 16.08.2013 RG-28737 İndir
EKLER Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği-Ekler 01.05.2019 - İndir
EKLER Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği-Ekler 04.05.2018 - İndir
EKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği-Ek 03.03.2018 - İndir
Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003 RG-25269 İndir
Kanun Çevre Kanunu 11.08.1983 RG-18132 İndir
Kanun Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve görevleri Hakkında Kanun (1) (2) (4) 09.01.1985 RG-18639 İndir
Kanun İş Mahkemeleri Kanunu 30.01.1950 RG-7424 İndir
Sayfa 1 - 6