Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 RG-28710 İndir
Yönetmelik İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013 RG-28713 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 RG-28681 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 RG-28603 İndir
Yönetmelik İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29.06.2015 RG-29401 İndir
Yönetmelik Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik.(Son Güncelleme:19.08.2017) 24.07.2013 RG-28717/RG-30159 İndir
Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.04.2005 RG-25785 İndir
Yönetmelik Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06.08.2013 RG-28730 İndir
Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 RG-28733 İndir
Yönetmelik Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30.04.2011 RG-27920 İndir
Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29.11.2006 RG-26361 İndir
Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013 RG-28695 İndir
Yönetmelik Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03.03.2004 RG-25391 İndir
Yönetmelik Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2013 RG-28833 İndir
Yönetmelik Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 RG-28770 İndir
Yönetmelik Makina Emniyeti Yönetmeliği 03.03.2009 RG-27158 İndir
Yönetmelik Mesleki Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği 30.12.2008 RG-27096 İndir
Yönetmelik Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30.06.2016 RG-29758 İndir
Yönetmelik Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Son Değ:19.08.2017) 07.04.2004 RG-25426 / RG-30159 İndir
Yönetmelik Sağlık Kuralları Bakımında Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16.07.2013 RG-28709 İndir
Sayfa 5 - 6