Ara

Hedef OSGB Yararlı Kanun Mevzuat ve Yönetmelikler


Dosya Adı Aciklama Tarih Sira Sayı No İndir
Yönetmelik Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 RG-28737 İndir
Yönetmelik Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlere Dair Yönetmelik 15.01.2016 RG-29594 İndir
Yönetmelik Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 RG-28744 İndir
Yönetmelik Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 RG-25406 İndir
Yönetmelik Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06.04.2004 RG-25425 İndir
Yönetmelik Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2004 RG-25446 İndir
Yönetmelik Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 RG-28698 İndir
Yönetmelik İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015 RG-29429 İndir
Yönetmelik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013 RG-28628 İndir
Yönetmelik İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012 RG-28512 İndir
Yönetmelik İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 RG-28741 İndir
Yönetmelik İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (Son Güncelleme :25.08.2017) 06.04.2004 RG-25425/RG-30165 İndir
Yönetmelik İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği.(Son Güncelleme:25.08.2017) 06.04.2004 RG-25425/RG-30165 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 RG-28512 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 RG-28861 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 RG-28532 İndir
Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 RG-28512 İndir
Yönetmelik İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05.03.2004 RG-25393 İndir
Yönetmelik İşkolları Yönetmeliği 19.12.2012 RG-28502 İndir
Yönetmelik İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10.08.2005 RG-25902 İndir
Sayfa 4 - 6